Search magnifier

חיפוש

ברוכים הבאים לאתר אקסטרה - עדכני, מגוון ועשיר בכתבות ובמאמרים מקצועיים בשלל תחומים

רא"מ תפיק נפט וחשמל בטכנולוגיה סביבתית מתקדמת

שותפות רא"מ, הפועלת בתחום האנרגיה והסביבה, תשתמש בטכנולוגיה מתקדמת להפקת נפט וחשמל במישור רותם, ובכך תיתן מענה למדיניות המשרד להגנת הסביבה אשר מעודד ותומך במפעלים הפועלים להפקת אנרגיה מפסולת

צילום: Shutterstock

שותפות 'רותם אנרגיה מחצבים' (רא"מ), הפועלת בתחום האנרגיה והסביבה, מקדמת בימים אלה במישור רותם שבנגב את תוכנית העבודה לשם הגעה לסגירה פיננסית, הנדרשת להקמת זוג מתקנים להפקת נפט וחשמל מפצלי שמן ומפסולת פלסטיק. זאת, לאחר שהממונה על ענייני הנפט במשרד האנרגיה הכריז לאחרונה על מרבץ פצלי השמן שבשטח הרישיון של השותפות כעל תגלית.

רישיון רותם מזרח, בשטח כולל של למעלה מ-2,900 דונם, נמצא בסמוך לאזור התעשייה מישור רותם, באזור ייעודי לכרייה וסביב מכרה פעיל לפצלי שמן. על-פי הערכת מומחה חיצוני בלתי-תלוי, עתודות פצלי שמן בשטח הרישיון – שאותו מחזיקה השותפות ב-100% – נאמדות בכ-245 מיליון טון אשר מהם ניתן להפיק כ-135 מיליון חביות נפט.

שותפות רא"מ, שלאחרונה החלה להיסחר בבורסה של תל-אביב, הוקמה בשנת 2016 על-ידי השותף הכללי, חברת נורת'ווד (Northwood Exploration Israel), שבשליטת משפחת Casella מאוסטרליה. מנכ"ל השותפות הוא ג'אק סבג, ויו"ר הדירקטוריון הינו ד"ר יעקב מימרן אשר שימש בעבר כממונה על ענייני הנפט במשרד האנרגיה.

להפקת אנרגיה יוזנו מתקני השותפות בפצלי שמן ובכ-200 אלף טון של פסולת פלסטיק עירונית מדי שנה. זוג המתקנים, שיוקם לפי תקני איכות סביבה מחמירים, עתיד להעסיק מאות עובדים וניתן יהיה להפיק בו כ-1.7 מיליון חביות נפט בשנה, במקביל להפקת חשמל בהספק של כ-30 מגה וואט. פעילות השותפות משתלבת עם מדיניות המשרד להגנת הסביבה המקדם הקמת מתקנים להשבת אנרגיה מפסולת פלסטיק עירונית בלתי מתכלה (דוגמת שקיות ועוד) המהווה בעיה סביבתית גוברת.

הנהלת רא"מ בפתיחת המסחר בבורסה יחד עם איתי בן זאב, מנכ"ל הבורסה (מימין): ג'אק סבג מנכ"ל רא"מ, ד"ר יעקב מימרן יו"ר הדירקטוריון,
רפי דיין סמנכ"ל הכספים, רעיה זלוטניקוב הגיאולוגית הסביבתית (צילום: עומר מסינגר)

לשם הגדלת תפוקת הנפט מפצלי שמן ושדרוג איכותו, בחנה שותפות רא"מ את האפשרות להוסיף לפצלי השמן, המצויים בשטח הרישיון שלה, חומר אורגני ממקור חיצוני. השימוש בפסולת להפקת אנרגיה (Waste to Energy) הינו ידוע ונפוץ בעולם המערבי, ומתוך חשיבה סביבתית בחרה השותפות להוסיף לפצלי שמן פסולת פלסטיק (חומר שמקורו מתעשיית הנפט והגז). בהתאם לכך, תוזן פסולת פלסטיק למתקני ההפקה יחד עם פצלי שמן, ותביא הן להעלאת תפוקת הנפט והן למתן פתרון סביבתי אלטרנטיבי להטמנת פסולת בלתי מתכלה.

לפי נתוני המשרד להגנת הסביבה, בשנת 2016 נאספו ברשויות המקומיות בישראל 5.3 מיליון טון פסולת עירונית, כאשר לפי סקר הרכב הפסולת משנת 2013 מהווה רכיב הפלסטיק 18% מסך כל כמות הפסולת. באירופה פועלים למעלה מ-400 מתקנים להשבת אנרגיה, שאותם ניתן למצוא בערים מרכזיות כגון לוזאן, וינה וקופנהאגן. מדיניות המשרד להגנת הסביבה בישראל היא למצוא פתרונות לבעיית ההטמנה של פסולת פלסטיק בלתי מתכלה, ובשל כך החל המשרד לפעול לקידום הקמת מתקנים להשבת אנרגיה מפסולת.

במטרה לצמצם את ההטמנה, הציב המשרד בתחילת 2018 יעדי מיחזור חדשים לשנת 2030 וביניהם הפחתת שיעור ההטמנה ל-26%, במקביל להעלאת היקף המיחזור ל-51% ולהשבת פסולת לאנרגיה בהיקף של 23% מסך הפסולת. להשגת יעדים אלו מתכוון המשרד לתמוך כספית במתקנים למיון והפרדת פסולת ובמתקנים להפקת אנרגיה, בעיקר אלו המיועדים לטיפול בפסולת האורגנית שאינה ניתנת למיחזור.

שותפות רא"מ מתכננת להזין למתקני ההפקה שלה כ-200 אלף טון של פסולת ממוינת מדי שנה, ובהתאם לכך נחתם הסכם מסגרת עם קבוצת 'האחים יעקובי' (YSB) לאספקת פסולת עירונית ממוינת בריכוז גבוה של פסולת פלסטיק. זאת, בנוסף למזכר הבנות עם חברת Veridis לאספקת פסולת נוספת.

לשימוש בפסולת פלסטיק יחד עם פצלי שמן יש שלושה יתרונות: מציאת פתרון סביבתי חלופי להטמנה עבור אלפי טונות של פסולת פלסטיק שלא מתכלה; תפוקה גבוהה יותר המתקבלת מהוספת פסולת פלסטיק לפצלי שמן; ונפט ונקי ואיכותי יותר – ומשכך, בעל ערך גבוה יותר – שיתקבל בסוף התהליך.

שיטת ההפקה של נפט מפצלי שמן, שנבחרה על-ידי השותפות, היא שיטת ex-situ (מחוץ לאתר) – שיטה בעלת השפעה סביבתית נמוכה הכוללת כרייה פתוחה של פצלי שמן, העברתם למתקני הפקה במסוע סגור, ועיבודם במתקני הפקה תחומים ומבוקרים לשם הפקת נפט וחשמל. בניגוד לשיטות אחרות, פועלת שיטה זו ללא סידוק הידראולי, ללא חימום תת-קרקעי וללא קידוחי הפקה. מתקני ההפקה יפעלו בטכנולוגיית SHC (Solid Heat Carrier) המוכחת ומיושמת מזה עשרות שנים בעולם.

המכרה בשטח הרישיון הינו מכרה קיים, כך שאין צורך בפתיחת מכרה חדש – דבר המהווה יתרון סביבתי מובהק – ויתרה מכך: מאחר ששכבת פצלי שמן בשטח הרישיון נמצאת מעל שכבת הפוספטים הנכרים במקום, כרייתם המשולבת של פצלי שמן והפוספטים תמקסם את השימוש בחומר הגלם באתר, ותמזער את ההשפעה הסביבתית. באשר לאפר הפצלים, חלקו יוחזר למכרה לצורך שיקומו, ואילו כמות מסוימת של אפר תימכר לצרכנים הנעזרים בו לשם מיצוב ומיצוק של פסולת חומצית כמצע לחתולים וכריבוד רפתות.

בסופו של יום, להפקת נפט מפצלי שמן ישנם יתרונות אסטרטגיים לאומיים חשובים, מאחר שיש בה כדי לתרום לגיוון מקורות האנרגיה של ישראל ובעתיד אף לתרום לצמצום התלות ביבוא נפט גולמי. בנוסף לכך, מדינת ישראל מתייחסת לנושא השבת אנרגיה כאל פעולה הכרחית לצמצום ההטמנה תוך עידוד הקמת המתקנים להשבת אנרגיה. לפי ההערכות של רא"מ, בזוג מתקנים הראשון שהשותפות תקים ניתן יהיה להפיק במשך עשרות שנים כ-1.6-1.8 מיליון חביות נפט בשנה, במקביל להפקת חשמל בהספק של כ-30 מגה וואט לשימוש עצמי ולמכירה ללקוחות חיצוניים.

טוב לדעת
נגישות