Search magnifier

חיפוש

תחבורת המחר

מגזין על כל הטכנולוגיות בתחום התחבורה החכמה - כלי רכב אוטונומיים, חשמליים ומקושרים; מודלים שיתופיים לתחבורה, טכנולוגיות ניטור ועיבוד מידע תחבורתי, עידוד מעבר לתחבורה ציבורית, ועוד.

צילום: דוברות אגד
עכשיו קל ונוח יותר למצוא כל כתבה ברוכים הבאים לאתר אקסטרה המחודש - עדכני ומגוון בשפע כתבות ומאמרים מקצועיים
טוב לדעת