Search magnifier

חיפוש

Eco-Trend - ינואר 2019

גיליון חודש ינואר 2019, בשיתוף כנס 'סביבה 2050', כולל כתבות ומאמרים בהיבטים שונים של איכות הסביבה כגון הקשר שבין הטיפול הנושאים סביבתיים לבין הבחירות, הגל הרביעי של הגנת הסביבה, מערכת חדשנית לטיפול בשפכים, ועוד.

צילום: Shutterstock
עכשיו קל ונוח יותר למצוא כל כתבה ברוכים הבאים לאתר אקסטרה המחודש - עדכני ומגוון בשפע כתבות ומאמרים מקצועיים
טוב לדעת