Search magnifier

חיפוש

ברוכים הבאים לאתר אקסטרה - עדכני, מגוון ועשיר בכתבות ובמאמרים מקצועיים בשלל תחומים

כמה מכם כבר ערכו ייפוי כוח מתמשך?

איך עורכים ייפוי כוח מתמשך? מדוע כ-15,000 איש כבר ערכו ייפוי כוח מתמשך, מה יקרה למי שלא יערוך ייפוי כוח מתמשך, ומה ההבדל בין ייפוי כוח מתמשך לבין צוואה? עו"ד אביב סמוכה, מוסמך משרד המשפטים לערוך ייפוי כוח מתמשך, שופך אור על הנושא שכולם חייבים להכיר

צילום: shutterstock

על פי החוק החדש, כל אדם "צלול" מעל גיל 18 יכול לערוך "ייפוי כוח מתמשך" ולקבוע מי מבני משפחתו/קרוביו יקבל החלטות בענייניו האישיים, הרפואיים והרכושיים, ביום שבו לא יוכל לעשות זאת בעצמו ולכן אין זה מפליא שבשנתיים בלבד מאז כניסתו של החוק לתוקף 15,000 איש כבר ערכו ייפוי כוח מתמשך. חשוב לדעת כי לא מדובר בצוואה הנכנסת לתוקף לאחר הפטירה או לחלוקת הרכוש לאחר הפטירה, אלה לניהול ענייניו האישיים, הרכושיים והרפואיים של אדם אשר חס וחלילה יגיע למצב שאינו כשיר לעשות זאת בעצמו.

עו"ד אביב סמוכה
(צילום: לי כהן)

לעו"ד אביב סמוכה פנו ילדיו של אדם עם דמנציה בכדי שיבחר בהם להיות מיופי כוח שלו אך הפסיכו-גריאטר שאליו הופנו מצא שאותו אדם כבר אינו צלול בכדי להבין או לערוך ייפוי כוח מתמשך. "במקרה כזה, שבו אדם מגיע למצב שאינו כשיר והוא לא ערך ייפוי כוח מתמשך מבעוד מועד, בני משפחתו יצטרכו לפנות לביהמ"ש בבקשה למינויים כאפוטרופוסים", אומר עו"ד סמוכה.

"לאחר קבלת צו המינוי מביהמ"ש, יהיה על האפוטרופוסים לפנות למשרד האפוטרופוס הכללי, להגיש דיווחים, דו"חות ותשלומים שנתיים לצורך פיקוח על בני המשפחה/האפוטרופוסים". לדבריו, "במקרים של מחלוקת בין בני המשפחה – ביהמ"ש אף יקבע אפוטרופוס חיצוני שאינו נמנה על קרוביו של האפוטרופוס.

לעומת זאת, אדם שכן עורך ייפוי כוח מתמשך (מכונה בהוראות החוק: "הממנה") יכול לקבוע כיום, מראש, מי מבני משפחתו או קרוביו יהיו מיופי הכוח שלו – מעין אפוטרופוסים אשר יקבלו החלטות בענייניו ביום שבו לא יהיה כשיר לעשות זאת בעצמו, והם מתמנים בהתאם לבחירתו, בלי צורך לפנות לביהמ"ש. הממנה יכול לבחור שבני משפחתו לא יהיו מפוקחים ע"י האפוטרופוס הכללי, אלא ע"י בן משפחה אחר לפי בחירתו או ללא פיקוח כלל, הכל בהתאם לבחירת הממנה מראש בייפוי הכוח המתמשך.

עו"ד סמוכה מוסיף: "ייפוי כוח המתמשך מאוד גמיש, אפשר לקבוע מספר מיופי כוח שיהיו יחד או כל אחד לחוד, לקבוע מיופה כוח חלופי למקרה שנבצר ממיופה כוח אחד למלא את תפקידו".

ייפוי כוח מתמשך נערך בהתאם להשקפת עולמו ורצונותיו של האדם המגיע לערוך אותו. עו"ד סמוכה מספר על שני מקרים הפוכים: האחד שבו הממנה חשש מכך שילדיו "יזרקו" אותו לדיור מוגן ורשם במפורש כי הוא מבקש להמשיך להתגורר עם מטפל בביתו. ואילו במקרה השני ממנה אחר דווקא ביקש במפורש בייפוי הכוח שיעבירו אותו למוסד סיעודי בדיור מוגן.

מיופה הכוח חייב לפעול רק לטובת הממנה, אלא אם כן הממנה רשם במפורש שהוא מסמיך את מיופה/י הכוח להעביר מתנות לאדם אחר. עו"ד סמוכה מביא שלושה מקרים בקשר למתנות שהתאפשרו בזכות ייפוי כוח המתמשך:

"מקרה של אמא שביקשה במסגרת ייפוי כוח מתמשך שמיופה הכוח ימשיך לשלם מכספה את הוצאות המגורים והמחיה של בנה, השוהה במוסד סיעודי; מקרה שני שסבא מימן את לימודי נכדיו וביקש במפורש בייפוי הכוח המתמשך שמיופי הכוח ימשיכו לשלם מכספו את לימודי הנכדים; מקרה שלישי בו בן התגורר בבית הממנה והממנה ביקש כי הבן ימשיך להתגורר בבית, אחרת מיופה הכוח היו עלולים לדרוש מהבן את יציאתו מהבית או דמי שימוש. מי שלא יערוך ייפוי כוח מתמשך ולא ישאיר הוראה מפורשת להעביר מתנות לאנשים התלויים בו – ייאלץ להתמודד עם הפסקת אותם תשלומים לתלויים בו באופן מיידי".

לאחר עריכת ייפוי כוח מתמשך, הוא עדיין לא נכנס לתוקף; הוא ייכנס לתוקף רק לאחר חוו"ד מומחה, הקובעת שהאדם שערך את ייפוי הכוח המתמשך כבר אינו כשיר, ובכדי להקל על בני המשפחה – החל מיוני השנה – מיופה הכוח יכול לבקש להכניס את ייפוי הכוח לתוקף בצירוף חוו"ד מומחה גם באופן מקוון, דרך המערכת של האפוטרופוס הכללי, וזאת מבלי שיידרש להגיע פיזית, מבלי לשלם אגרה ומבלי לפנות לביהמ"ש – זאת רק אם נערך מראש ייפוי כוח מתמשך בפני עו"ד שהוסמך לכך.


למידע נוסף: עו"ד אביב סמוכה, ממשרד סמוכה ושות', העוסק בענייני משפחה, ייפוי כוח מתמשך, צוואות, ירושות ומקרקעין. כצנלסון 51, גבעתיים; 054-4498757; www.samoocha.co.il
טוב לדעת
נגישות