Search magnifier

חיפוש

ברוכים הבאים לאתר אקסטרה - עדכני, מגוון ועשיר בכתבות ובמאמרים מקצועיים לקריאת המגזין - לחצו כאן Designer חדש באקסטרה: גיליון ינואר 2020 של מגזין העיצוב

מכשירים את המהנדסים הימיים של העתיד

הטכניון, מהמוסדות פורצי הדרך בחקר הים, מציע סביבת לימודים חדשה ומאתגרת, הן לתואר ראשון והן לתארים מתקדמים, ומספק כלים מקצועיים וראייה רחבה לפיתוח מוצלח, אחראי ומקיים של הסביבה הימית בישראל

תעלת גלים משולבת במנהרת רוח בה ניתן לחקור תנאי ים פתוח והיווצרות גלים תחת אילוצי רוח (צילום: אדי גרשנגורן)

הפיתוח החברתי, הטכנולוגי והסביבתי מולו ניצבת מדינת ישראל מצביע, בין השאר, על הים כזירת פעילות מרכזית. השילוב בין צרכי החברה, בהווה ובעתיד, ובין צרכי הסביבה הפתוחה הוא כוח מניע בפיתוח טכנולוגיות הנדסה אזרחית וסביבתית לתווך הימי. אחד האתגרים מולם ניצבת הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית בטכניון הוא הכשרת מהנדסים, חוקרים ומדענים אשר יפעלו ויובילו את הצעד העתידי אל הים. לשם כך, הפקולטה פועלת בשלושה כיוונים המשלימים ומפרים זה את זה: הוראה של מקצועות הנדסה ימית במגוון מסלולי הלימוד, לתואר ראשון ולתארים מתקדמים; מחקר מדעי בסיסי ויישומי בתחום; והכשרה של הון אנושי ומנהיגות.

מחקר ניסויי של גלי ים

המעבר הרעיוני של ההנדסה האזרחית והסביבתית מהתווך היבשתי הקלאסי אל התווך הימי מקיף את כל תחומי הפעילות בפקולטה. הוא כולל תחומים הנוגעים בים ישירות, ועם חברי הסגל נמנים חוקרים שעיסוקם באוקיאנוגרפיה פיזיקאלית, חקר תאורטי של גלי ים, ופיתוח שיטות חישוביות מתקדמות.

מעבדת מחקר חדשה, שבראשה ובראש קבוצת המחקר T-SAIL (Technion Sea-Atmosphere Interactions Research Laboratory) עומד פרופ' משנה דן ליברזון, מתמקדת במחקר ניסויי של גלי ים עם דגש על תהליכי היווצרות והתפתחות גלים על ידי הרוח. המעבדה כוללת מתקני ניסוי חדשניים, וביניהם תעלת גלים המשולבת במנהרת רוח. השילוב מדמה תנאי ים פתוח, בו הגלים נוצרים ומתפתחים תחת אילוצי רוח. עוד כוללת המעבדה בריכת גלים בה ניתן ליצור, לתעד, למפות ולחקור שדות גלי ים דו-ממדיים בעזרת מחוללי גלים.

מהמיקרוסקופי למאקרוסקופי

ענפים נוספים בהם עוסקים הסטודנטים וחברי הסגל בזירה הימית משלימים את כל תחומי הפעילות בפקולטה. לחלק מאלו אופי תשתיתי והם כוללים מבנים צפים, חופיים וימיים, והשילוב המודולארי שלהם ליצירת "רחובות", "שכונות" או "ערים ימיות", חומרי בניה וטכנולוגיות בניה לסביבה הימית, והנדסת קרקע וביסוס בתת-קרקע הימית.

תחומים אחרים עוסקים בהיבטים תחבורתיים, אם בהיבט הקלאסי של תחבורה ימית ואם בממשק שבין תחבורה יבשתית קלאסית לתווך הימי, במיפוי ימי ובגיאו-אינפורמציה בזירת הים, בהנדסה חקלאית ימית, ובאינטראקציה בין הטכנולוגיה התשתיתית והתפעולית לסביבה הימית הפתוחה. כאן המחקר וההוראה נעים החל מהתחומים המיקרוסקופיים של האינטראקציה בין הזרימה לבעלי החיים בים, עבור דרך תהליכי טיפול במים ובשפכים, וכלה בתחומים המאקרוסקופיים של הסביבה הימית הפתוחה כולה.

קבוצות המחקר בתחומים השונים כוללות מספר רב של סטודנטים לתארים שני ושלישי (דוקטורט), אזרחי ישראל ואורחים, כאשר התשתיות המחקריות משמשות גם בהוראה בכל התארים. מינוף ההוראה והמחקר בפקולטה ושילוב יחד עם התעשייה, חברת נמלי ישראל והמכון הישראלי לחקר ההנדסה הימית, ויחד עם פעילויות דומות בפקולטות אחרות בטכניון, יוצרים סביבת לימודים חדשה ומאתגרת, הן לתואר ראשון והן לתארים מתקדמים. אלה מספקים בסיס ידע, כלים מקצועיים, וראייה רחבה הכוללת גם היבטים כלכליים, סביבתיים, וחברתיים, במטרה לאפשר פיתוח מוצלח, אחראי ומקיים של הסביבה הימית בישראל.


למידע נוסף על הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית – לחצו כאן
למידע נוסף על T-SAIL – לחצו כאן
טוב לדעת
נגישות