Search magnifier

חיפוש

ברוכים הבאים לאתר אקסטרה - עדכני, מגוון ועשיר בכתבות ובמאמרים מקצועיים לקריאת המגזין - לחצו כאן Designer חדש באקסטרה: גיליון ינואר 2020 של מגזין העיצוב

לפתח את משאבי הים של ישראל – בלי לפגוע בהם

החשיבות שבחקר הים ברורה כיום גם למקבלי ההחלטות בישראל – הנעזרים במרכז הישראלי לחקר הים התיכון בהובלת אוניברסיטת חיפה

צילום: באדיבות המרכז הישראלי לחקר הים

בסוף 2018, החליטה הממשלה להגדיל בצורה משמעותית את תוכנית הניטור הימית של ישראל, תוך השקעה של יותר מ-50 מיליון שקל. בהחלטה נכתב כי אישור התוכנית נעשה "נוכח הגידול במגוון ובהיקף הפעילויות באזור הים התיכון, בין היתר, פיתוח מאגרי גז טבעי, עלייה בהיקף התפלת מי ים, לחצי פיתוח גוברים לאורך החופים וכן בשל הצורך בקבלת מידע מלא על בריאות המערכת הימית ואפיון המגמות והשינויים בה".

מי שעומד בחזית הלאומית של חקר הים התיכון הוא המרכז הישראלי לחקר הים התיכון (Mediterranean Sea Research Center of Israel – MERCI). זהו קונסורציום המאגד את מיטב מוסדות המחקר הישראלים, ובהם שבע אוניברסיטאות המחקר, מכללה ושני מכוני מחקר ממשלתיים; והוא נבחר על ידי המדינה כדי להעמיד תשתית מדעית איתנה, ללא צורך בידע זר כפי שהיה עד אז.

המרכז הוקם ב-2014, לאחר מכרז בו זכתה קבוצת מוסדות המחקר בראשותה של אוניברסיטת חיפה. שנים לפני תגליות הגז, הבינו שם שהעתיד האסטרטגי של מדינת ישראל נמצא בים – ולכן יש חשיבות רבה להכשרת אנשי מדע ומקצוע בתחום זה. חשיבותו הלאומית של המרכז ואיכותו האקדמית הגבוהה הביאו לכך שבתוך זמן קצר הצטרפו אליו גם המוסדות האקדמיים שלא זכו.

"האגן המזרחי של הים התיכון הוא סוג של 'אמבטיה סגורה', ולכן כל נזק שעלול להיגרם לו מתעצם באופן משמעותי בהשוואה לאזורים שבהם יש תחלופת מים מהירה יותר", מסביר חתן פרס ישראל פרופ' צבי בן אברהם, מייסד המרכז ומי שעומד בראשו גם כיום. "ולכן, משפט המפתח הוא 'פיתוח בר קיימא' – כיצד אנחנו מאפשרים את הפיתוח החיוני מבחינה אסטרטגית למדינה, אך בצורה חכמה ומבוקרת. אין ספק שראשית כל, עלינו ליצור ידע מדעי-אובייקטיבי על המתרחש בים תיכון; ולשם כך, אנחנו צריכים מרכז ישראלי שיורכב מהאקדמיה הישראלית".

תגליות האנרגיה הן כמובן רק נדבך אחד בו עוסקים במרכז. נושאים חשובים לא פחות קשורים להתחממות הגלובלית וההשפעה שלה על הים – ועל ישראל; החשיבות של שמירה על המערכת האקולוגית בים לאור הגידול הניכר בכמות המים המותפלים לשתייה; פיתוח חופי, דייג, שדרוג ספנות ונמלים, איים מלאכותיים ועוד.

עתיד מדינת ישראל תלוי במידה רבה בים – והוא דורש החלטות אסטרטגיות ארוכות טווח לפיתוח, יישום וביצוע טכנולוגיות חדשות ואמצעי מחקר, כגון רובוטים וצוללות בלתי-מאוישים החוקרים את הים העמוק. פעילות המרכז הישראלי לחקר הים התיכון חיונית לפיתוח המחקר ובסיס הנתונים המדעי של הים התיכון, ומכוונת ליצירת מוקדי ידע עצמאיים בתוך מערכת ההשכלה הגבוהה – שיכשירו כוח אדם לטובת מקבלי ההחלטות והתעשייה המקומית.


לפרטים נוספים: טל': 04-8280789; דוא"ל: merci@univ.haifa.ac.il; אתר אינטרנט: merci.haifa.ac.il
טוב לדעת
נגישות