מבדידות לשיתוף פעולה

האם הבדידות שגורמת הטכנולוגיה היא גזירת גורל או שיש מקום לתקווה?