Search magnifier

חיפוש

ברוכים הבאים לאתר אקסטרה - עדכני, מגוון ועשיר בכתבות ובמאמרים מקצועיים בשלל תחומים

האם הצוואה הנוכחית שלך מספיקה להבטחת הקיום העתידי של רצונותיך?

משקיע ישראלי בעל נכסים בחו"ל חייב לדעת שגם אם הוא עורך צוואה בישראל לפי החוק הישראלי, לא בטוח שהיא תחול על נכסיו בחו"ל. הנה כמה פתרונות

עורכי הדין טליה נעמת ויעקב האודייק (צילום: לירון קיסוס)

אפילו אם ערכתם וחתמתם כבר על צוואה, אין זה אומר שעתיד רכושכם בטוח ושהוא יעבור ליורשיכם כפי שציוויתם. הבה נמנה כמה סיבות לכך. משקיעים ישראלים רבים רכשו נדל״ן בחו״ל או מניות בחברות זרות, או שעל שמם חשבונות בבנקים בחו״ל, ולתומם מאמינים שהדין הישראלי יחול על ההורשה העתידית של נכסים אלה. הם אינם מודעים לכך שהצוואה שערכו בישראל לפי החוק הישראלי, לא תחול במקרים רבים על נכסים אלה – אפילו אם הם נכללו מפורשות בצוואה.

ההשלכות לאי תחולת הדין הישראלי רבות, וכוללות את חישוב מסי הירושה שיחולו בעת הורשת הנכסים. בעוד הדין הישראלי אינו משית מס ירושה, הרי שבמדינות אחרות בעולם כן חל מס על ירושה. לכן, על נכסים מסוימים שבבעלות אזרחים ישראליים, שהם מבקשים להוריש באמצעות צוואתם, יחולו מסי ירושה בהתאם לחוקי אותה המדינה. לדוגמא, בשנים האחרונות, ישראלים רבים רכשו נדל״ן בברלין. רבים מהם מופתעים לגלות כי על נכסים אלה, אפילו אם הוזכרו מפורשות בצוואתם הישראלית – יחול דווקא חוק הירושה הגרמני, הדורש תשלום מס גבוה עם העברת הנכס בבוא העת ליורשיהם. כמו כן, ישנם ישראלים שצברו נכסים בארצות הברית והם צריכים לקחת גם בחשבון את חוקי דיווח המס הקפדניים במיוחד שם, אשר מצריכים תכנון וניהול נכון של נכסים אלה, בד בבד עם עריכת הצוואה.

חשוב להבין שביחס למדינות אחרות, חוק הירושה הישראלי מעניק לאדם חופש רחב לבחור ולהוריש את נכסיו לכל מי שיחפוץ. לעומת זאת, ישנן מדינות שאינן מאפשרות זאת וכופות על האדם להעביר נכסיו, או חלק מהם, בהתאם לכללי ההורשה הקבועים בחוק. לדוגמא, לפי החוק ההולנדי, במידה ויחול על המוריש, הרי שהוא מחויב להוריש חלק מנכסיו רק לצאצאיו ולא ניתן יהיה בכל מקרה להוציא אותם מהצוואה. כך המצב גם באיטליה ובצרפת. כדאי גם לדעת שאם ישנם נכסים זרים בחו״ל שעוברים בירושה, לא די בתרגום הצוואה שנערכה בישראל, אלא שבמקרים רבים יש צורך לעבור תהליך נוסף של צו קיום הצוואה מול הרשויות הזרות על מנת לממש את העברת הנכסים. וכך גם להיפך – יורשיו של אדם שערך צוואה מחוץ לישראל וכלל בה נכסים הנמצאים בישראל, עלולים למצוא עצמם במצב בו יידרשו לעבור את הליך הבקשה לצו קיום הצוואה לא רק בחו״ל, אלא גם בארץ, כולל מתן חוות דעת של מומחה לדין הזר, מה שכרוך בהוצאות נכבדות ליורשים, שבמקרים מסוימים ניתן היה לחסוך על ידי תכנון וניהול אחר של הנכסים.

לא רק הימצאותם של נכסים בחו״ל מהווה סיבה לביצוע תכנון מוקדם וחכם, אלא גם יש לקחת בחשבון האם היורשים המוזכרים בצוואה מתגוררים בחו״ל, מה שיצריך המשך טיפול וייעוץ על מנת לשמור על חלקם בירושה, ובדיקה, בין היתר, האם במדינת מושבם מס ירושה יחול על חלקם, ואם הם נשואים או ידועים בציבור, האם חלקם יוחרג משיתוף הנכסים או מהרכוש המשותף שלהם.    אנשים רבים אינם מודעים לחשיבות במינוי מנהל עזבון בעודם עורכים את צוואתם, ובוחרים למנות כמנהל עיזבון את אחד היורשים ולרוב את אחד מילדיהם. דבר זה יכול לגרום לחיכוכים ולפגיעה ביחסים בין הילדים. ניתן בקלות למנוע מצבים אלה באמצעות מינוי מנהל עזבון מקצועי שאינו נמנה מבין היורשים, שתפקידו לחלק את נכסי העיזבון בהתאם לצוואה. כמו כן, מנהל העיזבון מחויב להשביח את נכסי העיזבון ולהגדיל את פירותיו כמה שניתן. לדוגמא, אם העיזבון כולל דירה שאף יורש אינו מעונין לגור בה או לקנות אותה מהיורשים האחרים, הרי שעל מנהל העיזבון לערוך הליך של התמחרות בין קונים פוטנציאליים, וזאת על מנת להעלות את ערך הדירה ובכך ניתן להגדיל את חלקיהם של היורשים בעשרות אחוזים. מכל מקום, על בית המשפט לאשר את מכר הדירה ובכך ישנו מנגנון שמירה נוסף על האינטרסים של היורשים, ובכלל, כל הפעולות של מנהל העיזבון נמצאות תחת פיקוח של האפוטרופוס הכללי ובית המשפט לענייני משפחה והוא מחויב לדווח על פעולותיו גם ליורשים.

לאור כל העניינים כאלה שעלולים להיווצר בעתיד, חשוב לתכנן את הדרך הכדאית ביותר לחלוקה העתידית של הנכסים שלכם, ללא פגיעה בערכם, לקחת בחשבון את מצבם של היורשים מבחינת מיסוי ומקום מגורים, וכן להבין את ההשלכות האפשרויות של תחולת הדין הזר על נכסים מסוימים או על מי מהיורשים.

יעקב האודייק וטליה נעמת, משרד עורכי דין ונוטריון
naamatlaw.com
טוב לדעת
נגישות